אמרסט – החברה המובילה בישראל בניהול רישוי/נכסי תוכנה

רישוי תוכנה ומו"מ

שלב המשא ומתן לפני התחלת הסכם רישוי (Software Licensing Agreement) חדש או חידושו הוא קריטי ומאתגר ויקבע כיצד יראה ההסכם הבא לשנים הבאות. מומחי הרישוי ב-Emerset עורכים הסכמים על בסיס שוטף וחשופים לשינויים ועדכונים בסעיפי הרישוי וההסכמים המשפטיים, לכן שילוב צוות Emerset  בהכנה ובמהלך עריכת המו"מ יקטין עלויות, ימזער סיכונים עתידיים ויוריד את נטל לימוד הסכמי הרישוי המורכבים מצוות הארגון.

במסגרת שירותי הייעוץ, Emerset  תעזור לארגון להכין ניתוח יעדים וצרכים מפורט, מסמך דרישות רכש (Bill of Quantities and Materials), תמיכה ושירותי ערך נוספים הנדרשים מהספק. יועצי החברה יפגשו עם צוות המו"מ באופן שוטף, ינתחו את ההצעות המחיר שיתקבלו ויכינו את הצוות לסבבים הבאים בתהליך, עד לחתימה על החוזים הרשמיים באנגלית.

באמצעות התהליך הכולל של Emerset הארגון וצוות המו"מ יכולים להיות רגועים שכל סעיף נבדק וקיבל התייחסות, וכי השגתם את ההסכם הטוב ביותר האפשרי.

הייעוץ המקצועי של Emerset

הנסיון המצטבר של  Emerset  עם ספקי התוכנה הגדולים כולל גם איסוף מודיעין עסקי וגם עדכונים שוטפים ושינויים בהסכמי רישוי תוכנה (Software Licensing Agreement). באמצעות הכלים והידע הזה Emerset  ,תעזור לכם לתמרן בין האתגרים הקשורים ברישוי.

המתודולוגיה של Emerset ,Clear Licensing Methodology, תעזור לכם להכין את הקרקע בחודשים הקודמים למו"מ על הסכמי הרישוי, ולנהל את התהליך  על כל שלביו.

ארבעת השלבים של Clear Licensing Methodology ™ כוללים:

שלב ראשון: סקר רישוי + ניתוח פערים SLP – Software License Position

שלב זה כולל מיפוי וסריקת התקנות תוכנות הספק בארגון, איסוף הנתונים יתבצע בעזרת כלים המתאימים לכל ספק תוכנה לדוגמא עבור מיקרוסופט נשתמש בתוכנת MAP) Microsoft Assessment and Planning Toolkit) וכלי שו"ב אחרים הנמצאים בארגון (SCCM, BigFix, LanDesk) ועוד.

לאחר מכן יבוצע איסוף נתוני רכש הרישיונות, ה- Entitlements – איסוף מידע אודות הרישיונות שנרכשו על ידי הלקוח בעשר שנים האחרונות וניתוחם. בשלב הסופי יבוצע ניתוח פערים (SLP) – המבוסס על תוצאות סקר הרישוי שבוצע והרישוי שנרכש. 

שלב שני: אופטימיזציה וניתוח פיננסי

שלב זה כולל ביצוע אופטימיזציה של דו"ח ה SLP על מנת להקטין למינימום את פערי הרישוי שנמצאו בדו"ח ובנוסף יבוצע ניתוח חלופות פיננסיות לחידוש ההסכם (Software Licensing Agreement Renewal) (במקרה של ביקורת תוכנה יבוצע ניתוח חלופות רכש לסגירת פערי הרישוי), הכולל ניתוח אסטרטגיות הארגון בתחום הענן, פיתוח יישומים חדשים, מיזוגים ורכישות עתידיות וניתוח פרופילי משתמשים. 

שלב שלישי: אסטרטגיה, תכנון וניהול משא ומתן

בשלב זה Emerset תגדיר את האסטרטגיה האופטימלית בה הארגון ישתמש בשלב המו"מ העתיד לבוא, כולל ליווי אקטיבי של תהליך המשא ומתן, המשלב את ניתוח הצעות המחיר, החלופות שיוצעו ע"י הספק והכנת צוות הארגון לשלבים השונים בהתפתחות המשא ומתן.

בתום התהליך Emerset תבצע בדיקה שתנאי ההסכם הסופי (באנגלית) תואמים את ההסכמות והצעות המחיר.  

שלב רביעי: שירותי רישוי שוטפים

השלב האחרון במתודולוגיה מתקיים לאחר שהחוזה נחתם או שביקורת רישוי התוכנה הסתיימה. בשלב זה Emerset תלווה את הארגון ביישום הטבות ההסכם או ביישום תהליכי האופטימזציה שהומלצו ותלווה את הארגון בניטור מערך הרישוי לאורך שנות ההסכם, הכולל ליווי תהליכי True Up ושילוב רישוי חדש/נוסף בארגון.

צור קשר