מדיניות פרטיות

/מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות2018-05-29T19:03:59+00:00

 

אמרסט בע"מ ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות לקוחותיה ולפרטיות המשתמשים באתר החברה שכתובתו www.emerset.co.il (להלן: "האתר"). מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וסוקר, בין השאר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שנאסף מהגולשים באתר.

בעצם המשך גלישתך באתר הנך מביע הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות זו, כמפורט להלן.

במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

כללי

בעת שימוש וגלישה באתר נאסף עליך מידע, לרבות מידע אישי ("המידע שנאסף"). המידע שנאסף כולל: מהות הפנייה, שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, תיאור תפקיד, שם חברה ופרטים נוספים על החברה, וכן מידע שנאסף באמצעות cookies (זמן כניסה ויציאה מהאתר, משך השהייה באתר וכתובת IP).

השימוש במידע

החברה תעשה שימוש במידע שנאסף רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין כדי להעביר אליך תוכן שיווקי ופרסומי על מוצרים ושירותים של החברה, לרבות הצעות, מבצעים, הנחות וכיו"ב. תוכן כאמור יכול שיועבר אליך באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או מודעות שיוצגו באתרים שבהם את/ה עשוי לבקר.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה רשאית להעביר את המידע שנאסף לספקי שירות המעניקים לחברה שירותים בתחום השיווק והפרסום, לשם הסתייעות בספקים אלו להעברת תוכן שיווקי ופרסומי למשתמשים באתר, וכן לחברות כגון Google, Bing, Facebook, LinkedIn לשם הצגת תוכן שיווקי ופרסומי באתרי חברות אלו.
פרט לכך, החברה לא תעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:

• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה, ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;
• אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג' כלשהו – או אם החברה תתמזג עם חברה אחרת או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד ג';
• כפי שיידרש על-פי דין.

Cookies

אתר החברה משתמש ב-cookies.cookies הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנך גולש באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירך, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, כדי להציג לך תוכן שיווקי או פרסומי רלוונטי באתר ובאתרים אחרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies שהורדו למכשיר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות (חברות פרסום, Facebook, Bing, Google, LinkedIn וכדומה) להציג באתרי חברות כאמור תכנים פרסומיים ושיווקיים הנוגעים לחברה. לשם כך, החברה מעבירה את המידע הנאסף לחברות אלו. השימוש שחברות אלו עושות במידע אישי כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

/Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookie
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Google: https://policies.google.com/technologies/ads
Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. במקרה של שינוי כאמור, החברה תציג את המדיניות המעודכנת באתר זה. אנו ממליצים להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

זכות עיון במידע

אתה, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן או למחוק מידע זה אם אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. ניתן ליצור עמנו קשר בעניין זה וכן בשאלות הנוגעות למדיניות זו, כדלקמן:
דואר אלקטרוני: info@emerset.com
כתובת: שמשון 7, פ"ת
בכל פניה לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת למשלוח דואר וכתובת למשלוח דואר אלקטרוני לשם יצירת קשר.

מערכת לניהול נכסי תוכנה | בדיקת סטטוס רישוי | סטטוס רישוי תכנה | ביקורת תוכנה
SEO Automation powered by SEOgenie