אודות 2017-07-11T16:00:56+00:00

אודות

Emerset – החברה המובילה בניהול נכסי תוכנה, ייעוץ מעבר לענן ורישוי היבירידי 
עם התמחות ברישוי VMware, Oracle, Microsoft ועוד

חברת Emerset  הינה חברת ייעוץ בינלאומית שהוקמה לפני 12 שנים ומלווה ארגונים בינוניים וגדולים, בארה"ב אירופה וישראל בנושא הסכמי רכש של רשיונות תוכנה, ייעוץ וליווי תהליכי ביקורת רישוי תוכנה (Audit) וייעוץ בנושאי Software Asset Management (SAM) וזאת מתוך מטרה עיקרית – לשמור על תאימות הארגון לרגולציות השונות (Compliance) תוך הקטנת הוצאות רכש רשיונות התוכנה.

™Clear Licensing Methodology  – המתודולוגיה של Emerset

Emerset פיתחה מתודולוגיה ייחודית במטרה לייעל את המו"מ הארגוני בחידוש הסכם רישוי תוכנה/ כניסה להסכם חדש או כהכנה לפני ביקורת רישוי תוכנה.

המתודולוגיה של Emerset בנויה מארבעה שלבים. Emerset ממליצה להתחיל את התהליך 4-6 חודשים לפני מועד חידוש הסכם הרישוי או לפני ביצוע ביקורת רישוי תוכנה, ובכך להבטיח ניהול, שליטה והשגת תוצאות אופטימליות במשא ומתן וב Compliance.

ארבעת השלבים של ™Clear Licensing Methodology

שלב ראשון: סקר רישוי + ניתוח פערים SLP – Software License Position

שלב זה כולל מיפוי וסריקת התקנות תוכנות הספק בארגון, איסוף הנתונים יתבצע בעזרת כלים המתאימים לכל ספק תוכנה לדוגמא עבור מיקרוסופט תוכנת MAP (Microsoft Assessment and Planning Toolkit) וכלי שו"ב אחרים הנמצאים בארגון (SCCM, BigFix, LanDesk) ועוד.

לאחר מכן יבוצע איסוף נתוני רכש הרישיונות, ה- Entitlements – איסוף מידע אודות הרישיונות שנרכשו על ידי הלקוח בעשר שנים האחרונות וניתוחם. בשלב הסופי יבוצע ניתוח פערים (SLP) – המבוסס על תוצאות סקר הרישוי שבוצע והרישוי שנרכש. 

שלב שני: אופטימיזציה וניתוח פיננסי

שלב זה כולל ביצוע אופטימיזציה של דו"ח ה SLP על מנת להקטין למינימום את פערי הרישוי שנמצאו בדו"ח ובנוסף יבוצע ניתוח חלופות פיננסיות לחידוש ההסכם (במקרה של ביקורת תוכנה יבוצע ניתוח חלופות רכש לסגירת פערי הרישוי), הכולל ניתוח אסטרטגיות הארגון בתחום הענן, פיתוח יישומים חדשים, מיזוגים ורכישות עתידיות וניתוח פרופילי משתמשים. 

שלב שלישי: אסטרטגיה, תכנון וניהול משא ומתן

בשלב זה Emerset תגדיר את האסטרטגיה האופטימלית בה הארגון ישתמש בשלב המו"מ העתיד לבוא, כולל ליווי אקטיבי של תהליך המשא ומתן, המשלב את ניתוח הצעות המחיר, החלופות שיוצעו ע"י הספק והכנת צוות הארגון לשלבים השונים בהתפתחות המשא ומתן.

בתום התהליך Emerset תבצע בדיקה שתנאי ההסכם המנוסח באנגלית תואמים את ההסכמות והצעות המחיר. 

שלב רביעי: שירותי רישוי שוטפים

השלב האחרון במתודולוגיה מתקיים לאחר שהחוזה נחתם או שביקורת רישוי התוכנה הסתיימה. בשלב זה Emerset תלווה את הארגון ביישום הטבות ההסכם או ביישום תהליכי האופטימזציה שהומלצו ותלווה את הארגון בניטור מערך הרישוי לאורך שנות ההסכם, הכולל ליווי תהליכי True Up ושילוב רישוי חדש/נוסף בארגון.